Adı Soyadı: Hüseyin Murat TÜTÜNCÜ

Unvanı: Prof. Dr.

Doğum Yeri: Ankara

Yabancı Dil: İngilizce

İş Adresi: Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

                  Fizik Bölümü  54100 ADAPAZARI                         

Tel: (264) 276 0237

Fax: (264) 276 2059

e-mail: tutuncu@sakarya.edu.tr

Araştırma alanları :

1) Geniş bant aralıklı yarı iletkenlerin yapısal, elektronik ve titreşim özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyon Teorisi ile incelenmesi

2) Metallerin elektronik ve fonon yapılarının teorik olarak incelenmesi

3) Yarı iletken yüzeylerinde elektronların ve fononların incelenmesi

(Akademik çalışmalarını görmek için tıklayınız)

 

Öğrenim Durumu:

 

ÖĞRENİM DÖNEMİ

DERECE

ÜNİVERSİTE

ALAN

1994-1998

Doktora

Exeter Üniversitesi (Ingiltere)

Fizik

1991-1993

Yüksek Lis.

Gazi Üniversitesi

Fizik

1984-1988

Lisans

 Ankara Üniversitesi

Fizik

 

Akademik Deneyim:

 

Arş.Gör                      Fizik                Gazi  Üniversitesi                                              1991-1993

Arş.Gör                      Fizik                Sakarya Üniversitesi                                         1993-1997

Yrd.Doç.Dr                Fizik                Sakarya Üniversitesi                                          1998-1999

Doçent                        Fizik                Sakarya Üniversitesi                                          1999-2005

Prof. Dr                      Fizik                Sakarya Üniversitesi                                           2005

 

 

 İdari Görevler:

              :  Sakarya Üniversitesi Fizik Bölüm Başkanı           2000-2001

              :  Sakarya Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanlığı    2000-  ….

 

Verilen Lisans ve Yüksek Lisans Dersleri

Lisans Dersleri

 

-        Genel Fizik 1 (Mekanik)

-        Kuantum Fiziği

-        Katıhal Fiziği 1

-        Katıhal Fiziği 2

-        Elektromagnetik Teoriler 1

-        Elektromagnetik Teoriler 2

-        Klasik Mekanik

-        Yarı İletken Fiziği

Lisans Üstü  Dersleri

 

-        İleri Elektromagnetik Teoriler 1

-        İleri Elektromagnetik Teoriler 2

-        İleri Klasik Mekanik

-        İleri Yarı İletken Fiziği

-        Örgü Dinamiği

-        Fonon Fiziği

 

Bilimsel araştırma için yurtdışı bursları

 

  1. Kanada hükümet laboratuarlarında 1.5 yıllık davetli araştırmacı ödeneği    2001-2002

 

  2. TUBITAK ve NATO’dan beş ay sürekli doktora sonrası araştırma bursu    1999-2000

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Öğrencinin Adı Soyadı

:Sadık BAĞCI

Kurumu

:Sakarya Üniversitesi

Tez Konusu

:'Kristal elmas yapının ve C(001)(2x1) yüzeyinin yapısal, elektronik ve titreşim özelliklerinin  incelenmesi'

Başlama/Bitiş Tarihi       

:2002/2004

 

Öğrencinin Adı Soyadı

:Tayfur GÜZELSOY

Kurumu

:Sakarya Üniversitesi

Tez Konusu

:‘Sn(001)(2x1) yüzeyinin yapısal, elektronik ve titreşim  özelliklerinin incelenmesi’

Başlama/Bitiş Tarihi       

:2002/2004

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı  

:Nihan GÜNHAN

Kurumu           

:Sakarya Üniversitesi

Tez Konusu                   

:'BeS, BeSe ve BeTe’nin yapısal,elektronik  ve dinamik özelliklerinin incelenmesi'

Başlama/Bitiş Tarihi          

:2002/2004

 

Öğrencinin Adı Soyadı

:Alper Tunga ALBUDAK

Kurumu

:Sakarya Üniversitesi

Tez Konusu

:BN, AlN ve GaN yarýiletkenlerinin yapısal, elektronik ve fonon özelliklerinin  incelenmesi

Başlama/Bitiş Tarihi       

:2003/2005

 

 

 

Devam Eden Doktora Tezleri

 

Öğrencinin Adı Soyadı

:Sıtkı DUMAN

Kurumu

:Sakarya Üniversitesi

Tez Konusu

:Kristal ve yüzeylerinin yapýsal, elektronik ve titreþim özelliklerinin incelenmesi

Başlama/Bitiş Tarihi       

:2003/

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı

:Sadık BAĞCI

Kurumu

:Sakarya Üniversitesi

Tez Konusu

: Geniþ bant aralýklý III-V ve II-VI yarýiletkenlerinin ve (110) yüzeylerinin elektronik ve fonon özelliklerinin  incelenmesi

Başlama/Bitiş Tarihi       

:2004/